• Do incumbents have incentives to degrade interconnection quality in the internet? 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Sand, Jan Yngve (Working Paper, Working paper, 2002-04)
  • Do internet incumbents choose low interconnection quality? 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Sand, Jan Yngve (Working Paper, Working paper, 2004-06)
   In this paper we analyze the interconnection incentives for two networks that differ with respect to size of their installed based. In the first part we prove that the smaller firm may be harmed in competition for new ...
  • Do slotting allowances harm retail competition? 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle (Discussion paper, Working paper, 2006-09)
   Slotting allowances are fees paid by manufacturers to get access to retailers’ shelf space. Both in the USA and Europe, the use of slotting allowances has attracted attention in the general press as well as among policy ...
  • The economics of social networks : the winner takes it all? 

   Fjell, Kenneth; Foros, Øystein; Steen, Frode (2010:42, Working paper, 2010-09)
   We look at the economics of social networks. Key economic features of these are positive network effects, giving rise to positive feedback effects that may lead to a winner-takes-it-all market. Social networks’ revenues ...
  • Elektroniske markedsplasser : i et peer-to-peer perspektiv 

   Iden, Jørgen; Moe, Vibeke Prytz (Master thesis, 2016)
   I denne oppgaven tar vi for oss elektroniske peer-to-peer markedsplasser. Dette er digitale plattformene som fasiliterer for transaksjoner mellom privatpersoner, og fungerer dermed som mellommenn. To av de mest framtredende ...
  • Empirical evidence on the relationship between mobile termination rates and firms' profit 

   Andersson, Kjetil; Foros, Øystein; Hansen, Bjørn (Discussion paper;2012:10, Working paper, 2012-08)
   The comprehensive theoretical literature on mobile termination rates (MTRs) is inconclusive on how the level of MTRs affects overall consumer charges and firms’ profit. In a theoretical model, well suited for econometric ...
  • Empirical evidence on the relationship between mobile termination rates and firms’ profit 

   Andersson, Kjetil; Foros, Øystein; Hansen, Bjørn (Working paper;27/12, Working paper, 2012-08)
   The comprehensive theoretical literature on mobile termination rates (MTRs) is inconclusive on how the level of MTRs affects overall consumer charges and firms’ profit. In a theoretical model, well suited for econometric ...
  • Endogenous average cost based access pricing 

   Fjell, Kenneth; Foros, Øystein; Pal, Debashis (Discussion paper, Working paper, 2006-10)
   We consider an industry where a downstream competitor requires access to an upstream facility controlled by a vertically integrated and regulated incumbent. The literature on access pricing assumes the access price to ...
  • Endogenous multihoming and network effects: Playstation, Xbox, or both? 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Stähler, Frank (SAM DP;02/22, Working paper, 2022-02)
   Competition between firms that sell incompatible varieties of network products might be fierce, because it is important for each of them to attract a large number of users. The literature therefore predicts that stronger ...
  • Etableringshindre i digital apotekhandel : hvilke etableringsbarrierer eksisterer i nettapotekbransjen? 

   Skaar, Eivind Mjeldheim; Hermier, Nicholas (Master thesis, 2018)
   Netthandel har i løpet av de siste årene blitt en naturlig del av hverdagen for norske forbrukere. I 2016 foretok myndighetene en deregulering som åpnet for muligheten til å etablere fullverdig nettapotek. Etableringshindringene ...
  • Fastpris på bøker 

   Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling; Kind, Hans Jarle (Arbeidsnotat;47/13, Working paper, 2013-12)
   Det er omstridt hvorvidt bokbransjen skal tillates å benytte fastpriser (bindende videresalgspriser). Et premiss hos mange som er skeptisk til faste bokpriser er at det fjerner konkurranse og leder til høyere sluttbrukerpriser. ...
  • Forbrukere i drivstoffmarkedet : hvordan er forbrukernes kunnskapsnivå og prisbevissthet rundt prismønsteret i det norske drivstoffmarkedet? 

   Bråthen, Silje Scheie; Waaler, Ingrid Kristine (Master thesis, 2016-03-29)
   Det har eksistert et prismønster i det norske drivstoffmarkedet i over ti år. På bakgrunn av dette har vårt hovedfokus i denne oppgaven vært forbrukernes kunnskapsnivå og prisbevissthet rundt prismønsteret. I den ...
  • Foreclosure in contests 

   Clark, Derek J.; Foros, Øystein; Sand, Jan Yngve (Discussion paper, Working paper, 2008-12)
   We consider a contest in which one firm is a favourite as it initially has a cost advantage over rivals. Instead of taking the set of rivals as given, we consider the possibility that the favourite transfers the source ...
  • Fra eierskap til tilgjengelighet : en kvalitativ analyse av bildelingsmarkedet i Norge 

   Bruvik, Kristin Elisabeth; Opsahl, AnneKathinka Tellefsen (Master thesis, 2019)
   Økt digitalisering og endringer i forbrukertrender fører til at bildeling blir stadig mer aktuelt. Bildelingselskapene utfordrer de tradisjonelle eierskapsmodellene, hvilket fører til at etablerte virksomheter i større ...
  • Gasoline prices jump up on Mondays : an outcome of aggressive competition? 

   Foros, Øystein; Steen, Frode (Discussion paper, Working paper, 2008-03)
   This paper examines Norwegian gasoline pump prices using daily station-specific observations from March 2003 to March 2006. Whereas studies that have analyzed similar price cycles in other countries find support for the ...
  • Gasoline prices jump up on Mondays : an outcome of aggressive competition? 

   Foros, Øystein; Steen, Frode (Discussion paper, Working paper, 2009-04)
   This paper examines Norwegian gasoline pump prices using daily station-specific observations from March 2003 to March 2006. Whereas studies that have analyzed similar price cycles in other countries find support for the ...
  • Hotelling competition with multi-purchasing 

   Anderson, Simon P.; Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle (Discussion paper, Working paper, 2010-12)
   We analyze a Hotelling model where consumers either buy one out of two goods (single-purchase) or both (multi-purchase). The firms pricing strategies turn out to be fundamentally different if some consumers multi-purchase ...
  • Hotelling competition with multi-purchasing : time magazine, newsweek, or both? 

   Anderson, Simon P.; Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle (Working paper, Working paper, 2010-06)
   Equilibrium prices behave quite differently if consumers single-purchase (buy either Time Magazine or Newsweek) or if some consumers multi-purchase (buy both). Prices are strategic complements under single-purchase, and ...
  • IKT-næringen : integrasjon, konkurranse eller vennskap? 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Sørgard, Lars (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-09)
   Et av de mest slående trekk innenfor det vi kan karakterisere som IKT-industrien (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), er de omfattende alliansedannelsene mellom bedrifter som har svært ulik kjernevirksomhet. Eksempelvis ...
  • Individuelle priser i dagligvaremarkedet 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Steen, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bedrifter har fått større mulighet til å samle informasjon om hver enkelt kunde. I dagligvaremarkedet samler kjedene informasjon om hvor og hva vi handler. NorgesGruppen og Coop har i mange år hatt rabattprogrammer hvor ...