Now showing items 21-30 of 30

  • A low-key social insurance reform : treatment effects for back pain patients in Norway 

   Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil (Working Paper, Working paper, 2002-04)
   This paper estimates treatment effects for back pain patients using observational data from a low-key insurance reform in Norway. Using a latent variable model we estimate the average treatment effects (ATE), the average ...
  • Margins and market shares : pharmacy incentives for generic substitution 

   Brekke, Kurt Richard; Straume, Odd Rune; Holmås, Tor Helge (Discussion paper, Working paper, 2010-07)
   We study the impact of product margins on pharmacies incentive to promote generics instead of brand-names. First, we construct a theoretical model where pharmacies can persuade patients with a brand-name prescription to ...
  • Margins and market shares : pharmacy incentives for generic substitution 

   Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Straume, Odd Rune (Working paper;08/13, Working paper, 2013-02)
   We study the impact of product margins on pharmacies’ incentive to promote generics instead of brand-names. First, we construct a theoretical model where pharmacies can persuade patients with a brand-name prescription to ...
  • Prices of pharmaceuticals : a comparison of prescription drug prices in Sweden with nine European countries 

   Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge (Report;2012:1, Research report, 2012-02)
   We study the price level of pharmaceuticals in Sweden relative to the following nine European countries; Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Ireland, the Netherlands, Norway, and United Kingdom (UK). Our sample ...
  • Prioriteringspraksis før og etter sykehusreformen 

   Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar M. (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-03)
   Dette notatet dokumenter resultater fra ett av flere arbeider som hadde som formål å evaluere effekter av sykehusreformen. Målet med reformen, som ble gjennomført fra 1. januar 2002, var å legge grunnlaget for en helhetlig ...
  • Regulation and pricing of pharmaceuticals : reference pricing or price cap regulation? 

   Brekke, Kurt Richard; Grasdal, Astrid Louise; Holmås, Tor Helge (Working paper, Working paper, 2006-11)
   We study the relationship between regulatory regimes and pharmaceutical firms pricing strategies using a unique policy experiment from Norway, which in 2003 introduced a reference price (RP) system called “index pricing” ...
  • Regulation and pricing of pharmaceuticals : reference pricing or price cap regulation? 

   Grasdal, Astrid Louise; Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge (Discussion paper, Working paper, 2006-09)
   We study the relationship between regulatory regimes and pharmaceutical firms’ pricing strategies using a unique policy experiment from Norway, which in 2003 introduced a reference price (RP) system called “index pricing” ...
  • Regulation, generic competition and pharmaceutical prices : theory and evidence from a natural experiment 

   Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Straume, Odd Rune (Discussion paper, Working paper, 2007-12)
   We study the impact of regulatory regimes on generic competition and pharmaceutical pricing using a unique policy experiment in Norway, where reference pricing (RP) replaced price cap regulation in 2003 for a sub-sample ...
  • Socioeconomic Status and Physicians’ Treatment Decisions 

   Brekke, Kurt R.; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune (Discussion paper;12/15, Working paper, 2015-06)
   This paper aims at shedding light on the social gradient by studying the relationship between socioeconomic status (SES) and provision of health care. Using administrative data on services provided by General Practitioners ...
  • Tverrfaglig poliklinisk behandling av ryggpasienter : besparelser for folketrygden? 

   Kjerstad, Egil; Holmås, Tor Helge (Rapport, Research report, 2002-04)
   I rapporten redegjøres det for evalueringsarbeidet som er gjort i forbindelse med innføringen av en ny tverrfaglig poliklinisk behandlingstakst for ryggpasienter. Studien baserer seg både på registerdata og intervjuundersøkelser. ...