• A statistical analysis of the swedish import of smoked salmon from Norway 

   Lorentzen, Torbjørn (Working paper, Working paper, 2007-03)
   The analysis adresses the question of whether Sweden's membership in the EU has had any influence on the import of smoked salmon from Norway. After Sweden became a member of EU in 1995, the trade conditions changed from ...
  • Strukturfond, strukturavgift og verdsetting av fartøy 

   Lorentzen, Torbjørn; Steinshamn, Stein Ivar (Rapport, Research report, 2002-08)
   Rapporten inngår som underlagsmateriale til Fiskeridepartementets arbeid med etableringen av et strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Etter planen skal fondet etableres i begynnelsen av 2003, og virke over ...
  • Velferdsøkonomiske effekter av straffetoll på laks til EU 

   Lorentzen, Torbjørn; Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2006-03)
   Norsk oppdrettsnæring eksporterer over 90 % av produksjonen. Eksportverdien var 13.5 milliarder kroner i 2005. 70 % av verdien ble realisert i EU-markedet. Den sterke avhengigheten til de utenlandske markedene medfører ...
  • Verdiskapning i fiskeindustrien : kommentarer til Grønnevetutvalgets innstilling 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2005-02)
   Grønnevetutvalgets innstilling Verdiskaping i fiskeindustrien forelå i 2004. Innstillingen presenterte en rekke tiltak som kan gi grunnlag for bedring i fiskeindustriens lønnsomhet. Forslagene har skapt en frisk debatt ...