Now showing items 21-30 of 30

  • Styring etter finansielle indikatorer : er oljeselskapene kortsiktige? 

   Osmundsen, Petter; Sørenes, Terje; Lindbäck, Morten E.; Wigestrand, Arnstein O. (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
   Med oljeselskaper som case, beskrives noen av verdsettingsmetodene som brukes av analytikere og investeringsbanker. De finansielle indikatorene markedet benytter danner en insentivstruktur for ledelsen i selskapene. I ...
  • Størrelse og lønnsomhet i den internasjonale olje- og gassindustrien 

   Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Emhjellen, Magne; Helgeland, Flemming (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
   I flere bransjer har vi sett en serie av fusjoner og oppkjøp. I den internasjonale olje- og gassindustrien har denne aktiviteten gitt oss nye selskaper som ExxonMobil og TotalFinaElf, BP og Amoco er smeltet sammen og la ...
  • Tax shifting in long-term gas sales contracts 

   Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar (Working paper, Working paper, 2002-01)
   Producers or consumers faced with an increase in taxes are usually able to shift parts of it to other levels in the value chain. We examine who are actually bearing the burden of increased taxes on natural gas in the EU-area ...
  • Transnasjonale selskapers investeringsallokering : fokus på finansielt volum 

   Osmundsen, Petter; Emhjellen, Magne; Halleraker, Morten (Rapport, Research report, 2000-10)
   Er det slik at et selskap er indifferent mellom små og store prosjekter? Vil man for eksempel være indifferent mellom 10 store og 100 små prosjekter dersom den samlede nåverdien etter skatt - slik den vurderes i den enkelte ...
  • Transnational energy companies’ investment allocation decisions 

   Osmundsen, Petter; Emhjellen, Magne; Halleraker, Morten (Working Paper, Working paper, 2001-10)
   When making international capital budgeting decisions, energy companies are often faced with capital and organisational constraints. The constraints may be real or management imposed. In addition, when entering into a new ...
  • Valuation of international oil companies : the RoACE era 

   Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Mohn, Klaus (Working Paper, Working paper, 2004-06)
   To improve their basis for investment recommendations and decisions, stock market analysts and investors make extensive use of operational and financial indicators. For the international oil and gas industry, a predominant ...
  • The value-relevance of accounting figures in the international oil and gas industry : cash flows or accruals? 

   Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Asche, Frank (Working paper, Working paper, 2005-08)
   Analysts often rely on a given set of accounting figures for evaluating the financial performance and relative valuation of oil and gas exploration companies. However, the relative importance of these various measures in ...
  • Verdsetting av internasjonale olje- og gasselskaper 

   Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Espedal, Harald; Løvås, Kjell (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
   Børsnotering av Statoil har medført en økende interesse i Norge for verdsetting av oljeselskaper. Artikkelen går gjennom teori for verdsetting av selskaper. Deretter sammenholdes teori med praksis, der verdsetting i stor ...
  • Verdsetting av oljeselskaper : implikasjoner for selskapsatferd 

   Osmundsen, Petter (Rapport, Research report, 2002-06)
   Rapporten går igjennom styringssignaler som aksjemarkedet gir til børsnoterte selskaper, og relaterer dette til agentteori. Oljeselskaper benyttes som case. Markedet responderer på finansielle signaler fra selskapene. ...