Now showing items 21-40 of 73

  • Dynamic cournot-competitive harvesting of a common pool resource 

   Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Working Paper, Working paper; Working paper, 2003-01)
   A variant of the classical harvesting game, where a number of competing agents simultaneously harvest a common-pool natural resource, is analysed. The harvesting at each time is a Cournot competition. The critical assumption ...
  • Dynamiske adaptive miljøavgifter 

   Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Rapport, Research report, 2001-04)
   Optimale CO2-avgifter finnes som en feedback-relasjon ved hjelp av dynamisk optimering. Objektfunksjonen er å maksimere velferden som består av summen av konsument- og produsentoverskudd i markedet for fossilt brennstoff ...
  • Economic evaluation of alternative harvesting strategies for fish stocks 

   Steinshamn, Stein Ivar (Doctoral thesis, 1992)
  • Economic evaluation of the fisheries policies in Denmark, Iceland and Norway : some performance indicators 

   Arnason, Ragnar; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar; Vestergaard, Niels (Working Paper, Working paper; Working paper, 2002-08)
   The economic efficiency of the Danish, Icelandic and Norwegian cod fisheries is examined. For this purpose nonlinear aggregate models of these three fisheries are constructed. A particular mathematical approach to calculate ...
  • Electricity in Senegal: en analysis into potential strategies to increase electrification rates 

   Rauseo, Alexandra (Master thesis, 2019)
   Senegal is a West African country dependent on imported fossil fuels for power generation. The population of Senegal is 15.85 million, with the urban and rural electrification rates at 87.7 and 38.3, respectively. Over ...
  • En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten 

   Steinshamn, Stein Ivar (Rapport, Research report, 2008-06)
   Formålet med denne rapporten er å gi en mest mulig fullstendig oversikt over skatte- og avgiftstrykket i den norske fiskeflåten med hovedvekt på gebyrer og særavgifter. Utredningen tar for seg fem aspekter: 1. Definisjon ...
  • En prinsipiell drøfting av effekter for norsk sjømateksport av reduserte handelsbarrierer 

   Steinshamn, Stein Ivar; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar (Rapport, Research report, 2001-06)
   Norge antas å ha klare offensive interesser relatert til handel med fisk både generelt, og spesielt i forhold til WTO. I denne rapporten ser vi først på en del prinsipielle sider ved handel med vekt på begreper som komparative ...
  • Estimation of biological and economic parameters of a bioeconomic fisheries model using dynamical data assimilation 

   Ussif, Al-Amin M.; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Discussion paper, Working paper, 2000-05)
   A new approach of model parameter estimation is used with simulated measurements to recover both biological and economic input parameters of a natural resource model. The procedure efficiently combines time series of ...
  • Estimation of biological and economic parameters of a bioeconomic fisheries model using dynamical data assimilation 

   Ussif, Al-Amin M.; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Working Paper, Working paper; Working paper, 2002-03)
   A new approach of model parameter estimation is used with simulated measurements to recover both biological and economic input parameters of a natural resource model. The data assimilation technique is the variational ...
  • Fish wars on the high seas : a straddling stock competition model 

   McKelvey, Robert W.; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Working Paper, Working paper; Working paper, 2001-04)
   The post World War II era saw the development of powerful self-contained fishing fleets, so-called distant-water fleets (DWFs), which roamed the world’s oceans, seeking out rich harvesting targets wherever they might be ...
  • Fish wars on the high seas : a straddling stock competition model 

   McKelvey, Robert W.; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Discussion paper, Working paper, 2001-04)
   The post World War II era saw the development of powerful self-contained fishing fleets, so-called distant-water fleets (DWFs), which roamed the worlds oceans, seeking out rich harvesting targets wherever they might be ...
  • Fish wars on the high seas : erecting economic barriers to entry 

   McKelvey, Robert W.; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Working paper, Working paper; Working paper, 2000-10)
   The 1993 U.N. Straddling Stock Agreement prescribes a multi-national organizational structure for management of an exploited marine fish stock, one whose range straddles both “Extended Economic Zones” (EEZs) and high seas ...
  • Fisheries management under irreversible investment : does stochasticity matter? 

   Poudel, Diwakar; Sandal, Leif Kristoffer; Kvamsdal, Sturla Furunes; Steinshamn, Stein Ivar (Discussion paper;2011:20, Working paper, 2011-11)
   We present a continuous, nonlinear, stochastic and dynamic model for capital investment in the exploitation of a renewable resource. Both the resource stock and capital stock are treated as state variables. The resource ...
  • Generalization of age-structured bioeconomic models in theory and practice 

   Steinshamn, Stein Ivar (Working paper, Working paper, 2010-08)
   The harvesting functions and the stock dynamics in age-structured bioeconomic models are generalized in order to incorporate density dependence. Using this generalization anything from completely uniformly distributed fish ...
  • A hit-and-run interloper model for a regional fisheries management on the high sea 

   Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar; McKelvey, Robert W. (Discussion paper, Working paper, 2002-07)
   The 1993 U.N. Straddling Stock Agreement prescribes a multi-national organizational structure for management of an exploited marine fish stock, one whose range straddles both .Extended Economic Zones. (EEZs) and high seas ...
  • Implications of a nested stochastic/deterministic bio-economic model for a pelagic fishery 

   McDonald, A. David; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Discussion paper, Working paper, 2001-03)
   Use is made of an economically optimal feedback rule to determine optimal levels of exploitation of a pelagic fish species. Data from the southern bluefin tuna fishery for the years 1960-1996 are utilized to apply this ...
  • Implications of a nested stochastic/deterministic bio-economic model for a pelagic fishery 

   McDonald, A. David; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Working Paper, Working paper; Working paper, 2001-05)
   Use is made of an economically optimal feedback rule to determine optimal levels of exploitation of a pelagic fish species. Data from the southern bluefin tuna fishery for the years 1960 - 1996 are utilised to apply this ...
  • Irreversible Investments Revisited 

   Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Discussion paper, Working paper, 2006-07)
   A non-linear dynamic model in two state variables, two controls and three cost terms is presented for the purpose of finding the optimal combination of exploitation and capital investment in optimal renewable resource ...
  • Kapasitet og allokering i fangst- og foredlingsleddet : en økonomisk modell 

   Steinshamn, Stein Ivar (Rapport, Research report, 2008-01)
   Dette arbeidet bygger videre på en modell som ble utviklet for å estimere ressursrenten i norske fiskerier. Modellen som blir brukt her, vil imidlertid også inkludere foredlingssektoren i fiskerinæringen og ikke bare ...
  • Klimaendringer og havbruk 

   Steinshamn, Stein Ivar (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-09)
   Vi ser på noen mulige konsekvenser av klimaendringer, og spesielt temperaturøkning som følge av global oppvarming, på havbrukssektoren. Dette blir gjort ved at en først går gjennom litteraturen på området og oppsummerer ...