Now showing items 2624-2643 of 7366

  • Girls’ Economic Empowerment – The Best Contraceptive? 

   Blaalid, Monica B-G; Malvik, Reidun Kristina (Master thesis, 2014)
   This paper is written as the final thesis of our master degree in Economics at the Norwegian School of Economics, NHH. The thesis is a contribution to the Girl Empowerment Project – a research project launched by the ...
  • Give and take in dictator games 

   Cappelen, Alexander W.; Nielsen, Ulrik H.; Sørensen, Erik Ø.; Tungodden, Bertil; Tyran, Jean-Robert (Discussion paper;14/2012, Working paper, 2012-07)
   It has been shown that participants in the dictator game are less willing to give money to the other participant when their choice set also includes the option to take money. We examine whether this effect is due to the ...
  • Give and take in dictator games 

   Cappelen, Alexander Wright; Nielsen, Ulrik H.; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil; Tyran, Jean-Robert (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   It has been shown that participants in the dictator game are less willing to give money to the other participant when their choice set also includes the option to take money. We examine whether this effect is due to the ...
  • Giving discarded reusable items a second life : a case-based waste stream treasure hunt in the Norwegian waste industry within the framework of circular economy. 

   Bratten, Erik Emil (Master thesis, 2020)
   As the destructive environmental consequences of our economic system are becoming more and more apparent to us, researchers and citizens argue for a change in our economic system. One such change is the introduction of ...
  • Gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer 

   Berg, Merete Fiskvik; Bjugstad, Marit (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-08)
   Denne utredningen omhandler gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer. Hypotesen som ligger til grunn for arbeidet er at det er vanskelig å pantsette, og dermed lånefinansiere, slike investeringer. FoU antas å fungere ...
  • Gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer 

   Berg, Merete Fiskvik; Bjugstad, Marit (Master thesis, 2009)
   Denne masterutredningen omhandler gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer. Hypotesen som ligger til grunn for arbeidet er at det er vanskelig å pantsette, og dermed lånefinansiere, slike investeringer. FoU antas ...
  • Gjeldsinformasjonsloven – et egnet tiltak for å begrense gjeldsproblemer blant norske husholdninger? : en kvalitativ analyse av lovens implikasjoner 

   Fedje, Anniken Skaar; Leiknes, Marita (Master thesis, 2017)
   Gjeldsinformasjonsloven er et tiltak som gjennom økt tilgang på informasjon om enkeltpersoners usikrede gjeld skal bedre kredittvurderingsprosessen og forebygge gjeldsproblemer blant norske husholdninger. Datatilsynet ...
  • Gjeldsskifting i norske selskaper : En studie av skattemotivert kapitalstruktur 

   Foss, Håkon Frede (Master thesis, 2014)
   Denne oppgaven ska er ny evidens om internasjonale selskapers skattetilpasning i Norge. Problemstillingen er hvorvidt, og i hvilken grad, det kan påvises at kapitalstrukturen i de norske delene av internasjonale konserner ...
  • Gjeldsskifting i norske selskaper : en studie av skattemotivert kapitalstruktur 

   Foss, Håkon Frede (Master thesis, 2014)
   Denne oppgaven skaffer ny evidens om internasjonale selskapers skattetilpasning i Norge. Problemstillingen er hvorvidt, og i hvilken grad, det kan påvises at kapitalstrukturen i de norske delene av internasjonale konserner ...
  • Gjenbruk av RPA i norske kommuner 

   Hjelset, Steinar; Ulfsten, Andreas (Report, 2018-08)
   I denne masterutredningen har vi ønsket å belyse forskningsspørsmålet: «hvordan kan RPA-løsninger utvikles og forvaltes for å muliggjøre gjenbruk på tvers av organisatoriske grenser?» Motivasjonen for dette er at den norske ...
  • Gjenbruk av RPA i norske kommuner : hvordan kan man utvikle og forvalte RPA-løsninger for å muliggjøre gjenbruk på tvers av organisatoriske grenser? 

   Hjelset, Steinar; Ulfsten, Andreas (Master thesis, 2018)
   I denne masterutredningen har vi ønsket å belyse forskningsspørsmålet: «hvordan kan RPAløsninger utvikles og forvaltes for å muliggjøre gjenbruk på tvers av organisatoriske grenser?» Motivasjonen for dette er at den ...
  • Gjengangere på sykepenger 

   Dahl, Svenn-Åge; Hansen, Hans-Tore; Kvitastein, Olav Andreas (Rapport, Research report, 2003-10)
   Sykefraværet i Norge har i mange år vist en foruroligende utvikling. I denne rapporten retter vi søkelyset mot grunnen til at mange personer som blir friskmeldt ofte blir sykmeldt på nytt igjen. I litteraturen blir slike ...
  • Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser 

   Stensaker, Inger G.; Graham, William E. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen ser vi på hva som kan gjøres dersom store omstillinger resulterer i tap av tillit til ledelsen. Vi tar utgangspunkt i litteraturen om tillit for å forstå hva som menes med tillit, hva som leder til tap ...
  • Glass Thomsen : en vurdering av merkenavnets verdi og image 

   Erichsen, Andreas Ø.; Thomsen, Henriette (Master thesis, 2006-05-22)
   I denne oppgaven har vi, på oppdrag fra Johan Thomsen AS, gjennomført en markedsundersøkelse for Glass Thomsen, som er en kjede av glass og gavebutikker i bergensområdet. Bakgrunn for dette oppdraget var at ledelsen følte ...
  • Glasstak, glassklipper og glassko : en studie av kvinnelige ledere i Norge 

   Jacobsen, Sissel; Kaltenborn, Helene (Master thesis, 2018)
   Kjønnsulikheter i arbeidsmarkedet har lenge vært en pågående samfunnsdebatt. Med denne studien ønsket vi å gi et bidrag til denne debatten og den eksisterende litteraturen om kvinner og ledelse. Formålet var å beskrive ...
  • Global economics and national politics 

   Hagen, Rune Jansen; Torsvik, Gaute (Working paper, Working paper, 2001-12)
   This paper contributes to the literature on the political economy of increased capital mobility. Two parties, one from the left and one from the right, compete for position. The election is to be held in the future and the ...
  • The global grid : cost-benefit analysis: a wind farm in Greenland linked to Europe and North America 

   Charlier, Martin (Master thesis, 2020)
   For a long time now, energy has been a subject worthy of interest to me. I developed a keen interest along my childhood about energy and how we use it. Later, in my bachelor program, some classes woke up my deepest ...
  • Global imbalances and the financial crisis 

   Ervik, Magnar K. (Master thesis, 2010)
   The thesis starts with an overview of the crisis. Expressions as prime- and subprime lending are being explained. The third chapter is the part of the thesis which tries to catch the macro perspective. The U.S. current ...
  • Global income inequality and cost-of-living adjustment : the Geary–Allen world accounts 

   Almås, Ingvild; Sørensen, Erik Ø. (Discussion paper;20/2012, Working paper, 2012-10)
   Standard ways of measuring real income are known to be inconsistent with consumer preferences. We provide preference-consistent estimates of real income, based on the income-specific price indices that are consistent ...
  • Global leadership development programs as a means to develop the social capital necessary for knowledge sharing in multinational enterprises 

   Espedal, Bjarne; Gooderham, Paul N.; Jordahl, Atle (Working paper, Working paper, 2010-09)
   This working paper explores if Global Leadership Development programs (GLD programs) can be a vehicle for developing the social capital of Multinational Enterprises (MNEs) and ultimately enhance knowledge sharing across ...