• Klimaendringer og havbruk 

   Steinshamn, Stein Ivar (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-09)
   Vi ser på noen mulige konsekvenser av klimaendringer, og spesielt temperaturøkning som følge av global oppvarming, på havbrukssektoren. Dette blir gjort ved at en først går gjennom litteraturen på området og oppsummerer ...
  • Klimaendringer og verdiskaping på Vestlandet 

   Skjeret, Frode André; Steinshamn, Stein Ivar; Mjørlund, Rune; Heum, Per (Rapport, Research report, 2009-12)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Bergensscenarier 2020, som en del av et prosjekt mellom SNF og Bergensscenarier 2020. Prosjektet har sett på muligheter og utfordringer for Vestlandsregionen som følge av klimaendringer. ...
  • Konsekvensar ved ulike typar strukturering/kapasitetstilpassing i pelagisk sektor 

   Ekerhovd, Nils-Arne; Steinshamn, Stein Ivar (Rapport;2011:15, Research report, 2012-01)
   Hovudmålet med denne studien er å kartleggje korleis endringar i foredlings- og produksjonskapasiteten kan påverke lønnsemda i den pelagiske konsumindustrien. Kort sagt: Kva er optimal struktur gitt ulike føresetnader? ...
  • Kostnader i hjemmesykepleietjenesten : en studie for å avdekke årsaker til variasjon mellom enheter i Bergen kommune 

   Martinsen, Maren Hornes; Songve, Maria Bjørsvik (Master thesis, 2020)
   Fremtidsutsiktene for helsesektoren viser at etterspørsel for helsetjenester øker stadig. En sentral politisk målsetning innenfor norsk helsesektor er å tilrettelegge for at flere innbyggere skal kunne bo hjemme så lenge ...
  • Landstrøm i Bergen Havn 

   Paust, Philip; Teigland, Espen (Master thesis, 2016-03-29)
   Denne masterutredningen studerer om landstrømteknologi bør fase ut tradisjonell generatordrift av offshoreskip ved kailigge. Studien undersøker også om landstrømløsningen er lønnsom for aktørene som er tilknyttet Bergen ...
  • Landstrøm i Bergen havn: Bør lavspent landstrømforsyning fase ut tradisjonell generatordrift ved offshoreskips havneanløp? 

   Paust, Philip; Teigland, Espen (Master thesis, 2015)
   Denne masterutredningen studerer om landstrømteknologi bør fase ut tradisjonell generatordrift av offshoreskip ved kailigge. Studien undersøker også om landstrømløsningen er lønnsom for aktørene som er tilknyttet Bergen ...
  • Long-term sustainable and optimal management of multispecies stochastic fisheries 

   Poudel, Diwakar; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar; Kvamsdal, Sturla Furunes (Working papers;01/14, Working paper, 2014-02)
   Multispecies fisheries management is the first step towards ecosystem-based fisheries management. Multispecies management accounts for a number of species and their physical, biological, and economic interactions. These ...
  • Markedsbasert forvaltning av sei 

   Steinshamn, Stein Ivar (Rapport, Research report, 2005-03)
   I denne rapporten har vi presentert resultater fra to forskjellige modeller for forvaltning av sei, som i stor grad utfyller hverandre. Den første modellen er en bioøkonomisk feedbackmodell som gir optimale fangstkvoter ...
  • Market-based fisheries management : a selected overview 

   Steinshamn, Stein Ivar (Working Paper, Working paper, 2005-12)
   The aim of this review article is to give an overview over some of the literature on so-called market based management in fisheries. Market-based management is, however, a term that has been used with different meanings ...
  • More is less : the tax effects of ignoring flow externalities 

   Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar; Grafton, R. Quentin (Discussion paper, Working paper, 2000-11)
   Using a model of nonlinear decay of the stock pollutant, and starting from the same initial conditions, the paper shows that a tax that only corrects for stock externalities can, at the steady state, be higher than a tax ...
  • A new approach of fitting biomass dynamics models to real data based on a linear total allowable catch (TAC) rule : an optimal control approach 

   Ussif, Al-Amin M.; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Discussion paper, Working paper, 2000-05)
   A non-traditional approach of fitting dynamic resource biomass models to data is developed in this paper. The adjoint technique is an optimal control or a variational method for parameter identification. It provides a novel ...
  • The Norwegian EV policy : a local-level study on the impact of subsidies 

   Galbusera, Simone (Master thesis, 2019)
   Norway is the country in the world having the highest percentage of electric vehicles on the roads, with a stunning 31.2% market share in 2018 (Karagiannopoulos and Solsvik, 2019). Part of the reason behind such high ...
  • On the dynamics of commercial fishing and parameter identification 

   Ussif, Al-Amin M.; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Discussion paper, Working paper, 2000-05)
   This paper has two main objectives. The first is to develop dynamic models of commercial fisheries different from the existing models. The industry is assumed to have a well defined index of performance based on which it ...
  • On the dynamics of commercial fishing and parameter identification 

   Ussif, Al-Amin M.; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Working Paper, Working paper; Working paper, 2002-03)
   This paper has two main objectives. The first is to develop a dynamic model of commercial fisheries different from most existing models that assume optimizing behavior. The industry is assumed to have a well-defined index ...
  • Operations research as a tool to decrease the environmental impact of freight transport in Norway 

   Petit, Maxime (Master thesis, 2019)
   Over the past decades, the volume of freight transported over the world has increased a lot. It has allowed the freight transport sector to develop itself. Transporting commodities has become very efficient thanks to the ...
  • Optimal age-structured harvest in a dynamic model with heterogenous capital 

   Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Working Paper, Working paper, 2003-08)
   A dynamic optimization model with four state variables and two control variables is developed in order to analyze a fishery where on fleet-segment is targeting young fish and another fleet-segment is targeting older fish ...
  • Optimal feedback controls : comparative evaluation of the cod fisheries in Denmark, Iceland and Norway 

   Arnason, Ragnar; Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar; Vestergaard, Niels (Working paper, Working paper; Working paper, 2000-01)
   The purpose of this paper is to compare the relative efficiency of the fish harvesting policies of Iceland, Norway and Denmark. We have chosen to concentrate on the cod fishery as this is the single most important fishery ...
  • Optimal flåtestørrelse, flåtestruktur og fangsfordeling 

   Steinshamn, Stein Ivar (Rapport, Research report, 2003-02)
   I denne rapporten har en beregnet den økonomisk optimale størrelsen og sammensetningen av den norske helårsdrevne fiskeflåten gitt at totalfangsten for de enkelte fiskeslag ikke må overskrides, gitt fartøyenes kapasitet ...
  • Optimal management of renewable resources : a general feedback approach 

   Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar (Discussion paper, Working paper, 1998-09)
   Analytical solutions for optimal exploitation of renewable capital stocks are derived as feedback rules for a quite general optimization problem. By feedback rules is meant that optimal exploitation is given as an explicit ...
  • Optimal population and capital dynamics in fisheries with irreversible investments 

   Sandal, Leif Kristoffer; Steinshamn, Stein Ivar; Hoff, Ayoe (Working paper, Working paper, 2007-06)
   A multi-dimensional, non-linear dynamic model in continuous time is presented for the purpose of finding the optimal combination of exploitation and capital investment in optimal renewable resource management. Non-malleability ...