• XXL ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Ulleberg, Adrian; Bygland, Johan Fredrik (Master thesis, 2018)
      Formålet med masterutredningen var å verdsette egenkapitalen til XXL ASA den 30. November 2018, og finne tilhørende aksjekurs. Fundamental verdivurdering ble valgt som hovedmetode og ble supplert av en komparativ ...