• Aspekter ved Bybanen i Bergen 

      Østvik, Tor Erik; Øvrebø, Morten Topper (Master thesis, 2008)
      Vi starter utredningen med å gi en beskrivelse av bybaner generelt. Deretter gir vi en oversikt over kollektivtrafikken i Bergen før vi presenterer planene for Bybanen. Videre gjør vi rede for teori som er relevant for ...