• Prestasjonsvurdering av norske aksjefond i perioden 1996-2008 

      Aardal, Stian; Aass, Håvard Hoel (Master thesis, 2009)
      Formålet med denne utredningen er å vurdere prestasjonene til norske aksjefond i perioden 1996‐2008. Dette har vi gjort ved å analysere avkastningsdata for 26 norske aksjefond og vurdert fondenes prestasjoner mot hverandre ...