• Simultanitet mellom aksjemarkedet og konjunkturene i Norge 

      Abrahamsen, Linn Sinnes (Master thesis, 2007)
      Denne masterutredningen tar for seg sammenhengen mellom konjunkturene i Norge og avkastningen til realhovedindeksen på Oslo Børs. Mer spesifikt undersøker utredningen om endringer i reelt bruttonasjonalprodukt og private ...