• Pensjonssystem og privatsparing i Norge 

      Andersen, Danny (Master thesis, 2011)
      Undersøkelsen skal kartlegge hvordan pensjonssystemet i Norge har påvirket privat konsum og sparing. Gjennom en kartlegging av konsumsvanen til 50-66 åringer kan vi finne ut om norsk pensjonssystem har hatt noe påvirkning ...