• Revisjon av regnskapsestimater : praksis og utfordringer 

      Andreassen, Maia (Master thesis, 2013)
      De siste tiårene har man sett en økende bruk av regnskapsestimater i regnskapene. Estimatene har også blitt mer komplekse, samtidig som estimeringsusikkerheten har økt. Formålet med denne oppgaven var å få nærmere innsikt ...