• Å forutsi norske resesjoner : yield-kurven som ledende indikator 

      Anke-Hansen, Stian M. (Master thesis, 2008)
      Hovedformålet med denne masterutredningen er å teste hvorvidt ulike yield-kurver, modellert ved hjelp av differansen mellom rentepapirer med lang løpetid og rentepapirer med kort løpetid, kan forutsi fremtidige ...