• Hedgefond : diversifiseringsmuligheter for pensjonsfond 

      Anker-Rasch, Johan (Master thesis, 2006)
      I denne oppgaven tar jeg for meg hedgefond som et investeringsalternativ for store pensjonsfond. Etter å kort ha presentert hva hedgefond er går oppgaven inn på, som oppgavetittelen tilsier, om det eksisterer diversifise ...