• Boligprisboblen i Norge 

      Arnesen, Thor Ingvar (Master thesis, 2010)
      Denne masteroppgaven har som mål å avdekke en boligprisboble i Norge hvis dette eksisterer. Jeg vil forsøke å svare på dette ved bruk av flere metoder, mest vekt er lagt på å finne en makroøkonomisk modell som gir et ...