• En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus 

      Aronsveen, Lene; Orgland, Agnes Bing (Master thesis, 2014)
      Lakseoppdrettsnæringen har lenge slitt med høye lusenivåer og bruker store summer hvert år for å bekjempe lakselus. Det finnes flere ulike tiltak næringen kan ta i bruk. Denne masterutredningen belyser lønnsomheten til to ...