• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

      Bækkelund, Julie; Syverud, Anders (Master thesis, 2018)
      Formålet med denne oppgaven er å verdsette egenkapitalen til Norwegian Air Shuttle ASA per 13.04.2018. Vi benytter fundamental verdsettelse for å avdekke hvorvidt den faktiske aksjekursen på 265,0 kroner kan begrunnes i ...