• Har boligkjøperes atferd bidratt til å skape en boligprisboble? 

      Byhrø, August; Bø, Levi (Master thesis, 2016)
      Boligmarkedet i Oslo har opplevd en voldsom prisstigning siden starten av 1990-tallet, som bare kan sammenlignes med utviklingen i forkant av Kristianiakrakket på slutten av 1800- tallet. Den voldsomme prisstigningen har ...