• Perspektivanalyse 2020 : Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion 

      Berrefjord, Ole; Heum, Per (Rapport;2012:2, Research report, 2012-05)
      Rapporten sammenstiller utviklingslinjer og utfordringer for petroleumsvirksomheten i Norge. Det danner konteksten for å vurdere utsiktene for Hordaland som petroleumsregion. Scenarier utvikles og drøftes for Norges og ...