• Investeringsstrategi for ConocoPhillips Norge Pensjonskasse 

      Birkedal, Jon Arne; Bjørnevik, Geir (Master thesis, 2009)
      Utredningen tar for seg utforming av investeringsstrategi til en pensjonskasse, med hovedvekt på å finne en strategisk allokering. Vi starter med å gjennomgå pensjonskassens forpliktelser og økonomiske situasjon, samt en ...