• Eierkonsentrasjon i avismarkedene 

      Bjørtuft, Jon (Arbeidsnotat, Working paper, 2005-10)
      I løpet av de siste femti årene har avismarkedene i Norge gått fra å være preget av konkurranse til å bli dominert av noen få og store aktører. De økonomiske mekanismene som har drevet frem denne transformasjonen, er hva ...