• Påvirker makroøkonomiske nyheter gullprisen? : en begivenhetsstudie 

      Eilertsen, Andreas; Bråten, Fredrik Ramm (Master thesis, 2013)
      Denne utredningen undersøker til hvilken grad publiseringen av amerikanske makroøkonomiske indikatorer påvirker avkastningen på gull. Indikatorene som undersøkes i studien er “Non-Farm Payrolls”, ”lSM Manufacturing Survey”, ...