• Eldre ledere : ressurser og karrierealternativer : en utredning skrevet for K-bank 

   Dahl, Svenn-Åge; Colbjørnsen, Tom; Gooderham, Paul N.; Heum, Per; Selvik, Arne (Rapport, Research report, 2001-03)
   Alle ledere stilles overfor en rekke karrieremessige utfordringer. For eldre ledere vil omstillinger og økt konkurranse stille krav til kompetanse og lederstil som mange kan finne vanskelig å imøtekomme. Omstruktureringer ...
  • Resultatavhengig belønning : en utredning skrevet for Kreditkassen 

   Colbjørnsen, Tom; Bragelien, Iver; Gjesdal, Frøystein; Hagen, Kåre Petter; Heum, Per; Salvanes, Kjell Gunnar (Rapport, Research report, 2000-05)
   Denne rapporten inneholder en diskusjon av hvilke hensyn som må tas ved utforming av resultatavhengig belønning. Rapporten er skrevet med særlig tanke på belønning av ledere, men mye av det som sies har gyldighet også for ...
  • Rettsliggjøring av nedbemanningsprosesser 

   Colbjørnsen, Tom (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-06)
   I dette notatet blir det gjort rede for et forskningsprosjekt om rettsliggjøring av nedbemanningsprosesser. Vi definerer først begrepet rettsliggjøring, før vi viser hvordan dette fenomenet dekker viktige sider ved utviklingen ...