• En undersøkelse av lokalisering for bilforhandlere 

      Dvergsdal, Njål (Master thesis, 2014)
      Denne oppgaven gjør en nærmere undersøkelse av hvordan bilforhandleres lokalisering påvirker bilkunders valg av ny bil. Det er gjort en del studier som ser på bilkunders kjøpsatferd, men de f ...