• Simulering av Oslo Sporveiers kontrollsystem 

      Ellingsen, Dag (Master thesis, 2006)
      Simulering av Oslo Sporveiers T-bane nettverk, Simulert i WebGPSS. Tar for seg sentrumstasjonene, og ser på effektivitet av kontrollører. Inneholder 2 simuleringer, en av eksisterende system og en av det nye systemet, som ...