• Likviditetsstyring i Hansa Borg bryggerier ASA 

      Gundersen, Randi; Engebretsen, Ingrid (Master thesis, 2007)
      Vi har i denne masteroppgaven sett på hvordan Hansa Borgs likviditetsstyring fungerer i dag, analysert deres mål, interne og eksterne kritiske suksessfaktorer og de prosessene vi mener er viktigst for likviditetsstyring. ...