• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Hjellegjerde ASA 

      Engelsen, Bjarte (Master thesis, 2009)
      Denne utredningen tok sikte på å analysere og verdsette Hjellegjerde ASA på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon. Metodeverket som er brukt er fundamental verdsettelse, og bygger i stor grad på Finn Kinserdal sin ...