• International climate policy : consequences for shipping 

   Mæstad, Ottar; Evensen, Annika Jaersen; Mathiesen, Lars; Olsen, Kristian (Report, Research report, 2000-12)
   This report summarises the main results from the project Norwegian and international climate policy consequences for shipping. The aim of the project has been to shed light on how climate policies might affect shipping, ...
  • Klimapolitikkens betydning for konkurransen mellom sjø- og landtransport 

   Evensen, Annika Jaersen (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-02)
   I denne studien undersøker vi hvordan innføringen av en CO2-avgift med lik sats for alle transportformer vil påvirke konkurranseforholdet mellom sjø- og landtransport. Vi har tatt utgangspunkt i to spesifikke case, hvor ...