• Sesong- og lavvolatilitetsanomalier : en empirisk analyse av Oslo Børs 

      Evensen, Maryam; Evensen, Jens (Master thesis, 2018)
      Masterutredningens hovedfunn er at lav-volatilitetsanomali på Oslo Børs kan forklares med variasjoner i aksjeavkastninger for ulike sesonger. Inspirert av Fiore og Saha (2015) utfører vi en empirisk studie på Oslo Børs ...