• Entreprenørskap og økonomisk vekst 

      Førre, Jostein (Master thesis, 2007)
      Denne oppgaven tar for seg teori omkring økonomisk vekst og spesielt entreprenørens rolle for økonomisk vekst. Først presenteres Solow-modellen for økonomisk vekst. Denne blir kritisert for ikke å forklare hva som driver ...