• Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket 

      Døving, Erik; Folkenborg, Kari; Jakobsen, Stig-Erik; Skule, Sveinung (Rapport, Research report, 2003-04)
      Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket har som hovedformål å bidra til nyskaping og videreutvikling av markedet for etter- og videreutdanning i landbruket, slik at kompetansenivået hos næringsutøveren innen primærlandbruk ...