• Bok og nettside som integrert læreverk 

      Bøhren, Øyvind; Gjærum, Per Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Denne artikkelen bruker et konkret pedagogisk prosjekt i finans til å vise hvordan ønsket om undervisning med relevans og mangfold kan avleire seg i et læreverk. Vår nøkkel er å utvikle bok og nettside i tidsmessig parallell ...