• Digitalisering i oppdrettsnæringen 

      Glomseth, Gustav; Thomassen, Fredrik (Master thesis, 2020)
      Laksenæringen har lenge slitt med lakselus, sykdommer og svinn, noe som har ført til kostbare behandlinger, redusert produksjon og strenge reguleringer fra myndighetene. Hensikten til denne masterutredningen har vært å ...