• Bruken av informasjonsverktøy i prosjektstyringen ved Aibel 

      Habbestad, Stig Roar Lier (Master thesis, 2009)
      Utredningen tar for seg bruken av informasjonsverktøy i prosjektstyring ved Aibel. Jeg har vært i kontakt med 10 forskjellige personer i bedriften. Fem av disse er blitt intervjuet ved hjelp av en teknikk kalt kritisk ...