• Verdsettelse av Schibsted 

      Birkeland, Mathilde; Hagen, Torill; Sortland, Anne (Master thesis, 2006-06-08)
      Denne utredningen tar for seg en verdsettelse av konsernet Schibsted. Verdsettelsesteknikken vi benytter er fundamental verdsettelse supplert med komparativ verdsettelse. Hvilke verdsettingsteknikk som skal benyttes, ...