• Strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse av Kværner ASA 

      Halland, Ola Fylkesnes; Halvorsen, Morten Våga (Master thesis, 2016-03-29)
      Vi har i denne masterutregningen gjennomført en fundamental verdsettelse av Kværner ASA, omtalt som bare Kværner. Vi har først utarbeidet en strategisk analyse av eksterne og interne forhold for Kvær ...