• Gjengangere på sykepenger 

   Dahl, Svenn-Åge; Hansen, Hans-Tore; Kvitastein, Olav Andreas (Rapport, Research report, 2003-10)
   Sykefraværet i Norge har i mange år vist en foruroligende utvikling. I denne rapporten retter vi søkelyset mot grunnen til at mange personer som blir friskmeldt ofte blir sykmeldt på nytt igjen. I litteraturen blir slike ...
  • Langtidsledighet : et bruker- og etatsperspektiv 

   Rusten, Grete; Hansen, Hans-Tore (Rapport, Research report, 2003-03)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å studere det arbeidet arbeidsmarkedsetaten (Aetat) gjør for å få langtidsledige tilbake i ordinært arbeid. Hva fungerer, hva er problemene og hva kan gjøres bedre? Rapporten har to ...