• Realopsjoner i olje og gass: modellering og analyse av investeringer 

      Hasle, Øivind Martin (Master thesis, 2007)
      Denne oppgaven gir grunnlag for å kunne beregne investeringssituasjoner innefor olje og gass prosjekter. Nødvendig forståelse av investeringssituasjonen krever teorikunnskap, regne metoder, kunnskap om prosjekter og ...