• Hotellprising : by versus distrikt 

      Hatlevoll, Jon Arve; Hatlevoll, Leif Kåre (Master thesis, 2008)
      I vår masteroppgåve har vi sett nærare på kva prisingsprosess og –metode hotell nyttar for hotellrom. Vi har tatt føre oss hotell i Bergen og Sogn og Fjordane og samanlikna hotella i dei ulike områda. Vi vil i første ...