• Norwegian air shuttle ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse 

      Søreng, Audun; Haugsvold, Tore (Master thesis, 2013)
      Denne masterutredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA, heretter kalt Norwegian, basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Det benyttes en fundamental verdsettelsesteknikk, ...