• Følgeevaluering av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon 

      Døving, Erik; Sand, Roald; Jakobsen, Stig-Erik; Haugum, Margrete; Rusten, Grete; Sand, Anne Grete (Rapport, Research report, 2002-12)
      Det statlige Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon har som formål å bidra til økt verdiskaping gjennom å stimulere til økt utnyttelse av markedsmuligheter både innenfor primærproduksjon og foredling. Denne følgeevalueringen ...