• XXL ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse 

      Hansen, Linn Marie Tønnessen; Havneraas, Pål Joakim (Master thesis, 2015)
      Målet med denne masterutredningen var å estimere XXLs egenkapitalverdi og det tilhørende verdiestimatet per enkeltaksje. Til dette formålet ble rammeverket for en fundamental verdsettelse valgt som hovedteknikk. Valget ...