• Basel III - Konsekvenser for norsk bankvesen : en analyse av DnB NOR 

      Dirdal, Kristian; Heiberg, Lars Magnus (Master thesis, 2011)
      Basel III regelverket har blitt utarbeidet på bakgrunn av finanskrisen for å sikre finansiell stabilitet i banksektoren. Regelverket innarbeides i nasjonale lovverk i 2011, og vil i sin enkleste form gjøres gjeldene fra ...