• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Gyldendal ASA 

      Wergeland, Sindre B.; Heimset, Benjamin O. Hellesen (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne utredningen er å lage et verdiestimat på egenkapitalen og tilhørende aksjeverdi på Gyldendal ASA per 31.12.2019. Dette har vi gjort ved hjelp av fundamental verdsettelse. Grunnlaget for den fundamentale ...