• Bindende tilsagn i konkurransesaker – forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven 

   Hjelmeng, Erling (Arbeidsnotat, Working paper, 2011-05)
   Denne fremstillingen tar for seg den formaliserte forliksadgangen (tilsagn), i EU- og EØS-konkurranseretten, jf. forordning 1 art. 9. Formålet med fremstillingen er særlig å vurdere om det er grunn til å innføre en liknende ...
  • Fastpris på bøker 

   Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling; Kind, Hans Jarle (Arbeidsnotat;47/13, Working paper, 2013-12)
   Det er omstridt hvorvidt bokbransjen skal tillates å benytte fastpriser (bindende videresalgspriser). Et premiss hos mange som er skeptisk til faste bokpriser er at det fjerner konkurranse og leder til høyere sluttbrukerpriser. ...