• En verdsettelse av Ekornes ASA 

      Holmgren, Trond (Master thesis, 2009)
      Formålet med denne oppgaven har vært å finne et verdiestimat på Ekornes ASA per desember 2009. Til dette har jeg benyttet rammeverket Knivsflå (2008) har presentert for fundamental verdsettelse. Dette rammeverket baserer ...