• Schibsted ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Horneland, Yngve Stoltz; Vangsnes, Vegard Kristian (Master thesis, 2017)
      Denne utredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Schibsted ASA. Formålet er å estimere verdien av Schibsteds egenkapital per 31.12.16, bruke estimatet til å vurdere om børsverdien er rimelig og ...