• Kjønnskvoter i styret i et kjønnssegregert arbeidsmarked 

      Feldt, Kari; Jensen, Rebeca (Master thesis, 2017)
      Formålet med denne utredningen har vært å undersøke om et kjønnssegregert arbeidsmarked kan ha påvirket mulige effekter lov om kjønnskvoter har hatt på lønnsomhet i norske allmennaksjeselskap. Studien ønsker spesielt å ...