• Utviklingen i skattetrykket for næringseiendom 

      Jevanord, Kristian; Sveum, Kristoffer (Master thesis, 2018)
      Denne masterutredningen tar for seg utviklingen i skattetrykket for næringseiendom og konsekvensene dette har medført. Skattetrykket er i utredningen definert som summen av formues- og eiendomsskatt. Ved bruk av deskriptiv ...